CI4GM

23 září 2008

Vy poskytnete inovační nápady a technologie.

My poskytneme odborný management, přístup k investičnímu kapitálu a vstup na globální trhy.

… Společně dobudeme svět!

Naše vize
Podporovat existující a vytvářet nové české podniky s významným prorůstovým potenciálem díky inovativním HighTech produktům pocházejícím z českého prostředí. Usilujeme být silnou a motivující spojnicí mezi organizacemi výzkumu a vývoje, progresivními a inovativními MSP a globálními trhy

Naše mise
Identifikujeme perspektivní české vynálezy a inovace a rozvíjíme je v podmínkách rostoucí české ekonomiky a globálních trhů, zejména Evropy a USA
Zaměřujeme se na produkty, které slibují dynamický ekonomický růst a vytvoření kvalifikovaných pracovních míst
Zpřístupňujeme kapitálové fondy podnikatelům s životaschopnou vizí a silnou touhou uspět
Vytváříme zázemí a podporu pro růst obchodních aktivit

Představení Českých inovací ve světě

  • Česká Republika je připravena zaujmout své místo na světových trzích.
  • Evropská Unie vyčlenila miliardy dolarů na podporu českých podniků.
  • Tisíce českých podnikatelů zakládá nové společnosti, testuje inovační produkty a hledá příležitosti k růstu za hranicemi Evropy v Americe, Asii a na Středním Východě.
  • České vysoké školy a Univerzity jsou kolébkou zrodu duševního vlastnictví a cenných nápadů, které významně můžou tento rozvoj posílit.
  • Mezitím si mnohé české společnosti uvědomují, že klíčem k úspěchu je změna. Přístup k výrobě, prodeji, marketingu a struktuře podniku vyžaduje revizi a transformaci.
  • České Inovace – CI4GM – spojují světově úspěšné a uznávané manažery, podnikatele, finančníky a vědce s českými společnosti s cílem změnit je a posílit, umožnit inovačním produktům a nápadům realizovat se v globálním měřítku.