O nás

30 listopadu 2010

Pomůžeme Vám  ke světovému úspěchu

Relativně nový systém podnikání v České Republice se rozrůstá do globálních rozměrů. Potenciál pro české podnikatele je neomezený. Nicméně přijetí výzvy je nelehký úkol.

Ve většině případů se k úspěchu dopracujete pouze tím, že začnete vést svůj podnik úplně novým směrem. Potřebujete správnou kombinací aktiv, mnoho investičního kapitálu, bystré lidi se smyslem pro strategické rozhodování a vhodnou základnu jak lidského kapitálu tak ostatních zdrojů.

Stručně řečeno, potřebujete zkušenosti – tým poradců a stoupenců, kteří přesně rozumí tomu, co vyžaduje vybudování podniku a jeho uvedení na světový trh. Lidi, kteří tento krok již učinili. Nebo již někomu pomohli.

Tohle je CI4GM. Náš management a členové představenstva přináší svým klientům mnohaleté zkušenosti. Mnozí z nich jsou generálními nebo výkonnými řediteli svých vlastních společností. Jiní jsou vědci, výzkumní pracovníci, ekonomové a specialisté na lidské zdroje.

Můžete strávit svůj čas hledáním podobných partnerů. Ale na to nemáte čas. Světový trh netrpělivě čeká.

Partnerství s CI4GM

My nejsme konzultanti. Jsme partneři, kteří si osvojili roli spoluvlastníka, ředitele, poradce, výkonného manažera. Naší odměnou je část majetkového podílu, který s růstem společnosti získává vyšší hodnotu.

Jako Váš partner nejprve určíme pro Vaši společnost možnosti pro získání soukromých investic a pomůžeme Vám se žádostí o prostředky z fondů EU. Naše zkušenosti jsou také v oblasti získávání kapitálu od klasických finančních institucí, andělských investorů, venture kapitálových společností, místních i státních vládních agentur.

Po získání kapitálu, oplátkou za minoritní podíl hodnoty majetku, identifikujeme a sestavíme vysoce kvalifikovaný tým manažerů, kteří se stanou členy silné dozorčí rady. Alespoň jeden člen bude zastupovat CI4GM.

Využitím silné sítě našich společníků ve světě, jejichž hlavní aktivitou je zahraniční obchod, posuneme působení Vaší společnosti z oblasti českého trhu na trh zahraniční.

Po uplynutí dohodnutého období CI4GM odstoupí ze své pozice spolumajitele zpětným odprodejem svého podílu původnímu majiteli nebo třetí osobě.