Představenstvo

30 listopadu 2010

Partneři, kteří znají Svět podnikání

Pokud se rozhodnete pro partnerství s CI4GM, přijmete mezi sebe jedinečný tým, který nabízí zkušenosti z oblasti zahraničního obchodu, managementu, vědy a techniky a marketingu. Tým, který nikde ve Střední Evropě nemá obdoby. Tito lidé znají obchod v globálním slova smyslu. A jsou ochotní podělit se o své zkušenosti a znalosti s českými společnostmi – s českým výzkumem – a uspět ve světě.

Tým USA
Dr. Daryoush Allaei
Zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel

Dr. Daryoush Allaei, předseda představenstva a GŘ společnosti Smart Screen Systems, Inc. se sídlem v Minnesotě, USA, sám založil nebo se spolupodílel na založení 6 úspěšných společností. Více než 20 let působil v oblasti výzkumu a vývoje, poté se osvědčil jako úspěšný podnikatel a brilantní manažer.

Z dotovaného výzkumu a vývoje Dr. Allaeiho vzešlo množství převratných produktů a technologií. Jako expert na komplexní dymanické systémy vynalezl systém VCC (Vibration Control by Confinement) na kontrolu mechanického kmitání a EFC (Energy Flow Control) pro usměrňování toku energie – vysoce efektivní, úsporné systémy, které nabízí řešení kontroly hluku a vibrací ve výrobních odvětvích.

Je zaregistrovaný jako odborný inženýr a Kvalifikovaný inženýr pro výrobu. Jeho práce vyústila v patentování 9 vynálezů na území USA a obdržení 10 vládních cen za technologii. Pro svůj výzkum obdržel granty ve výši vice než 8 milionů USD.

Dr. Allaei publikoval ve vice než 85 národních a mezinárodních časopisech a patří mezi vyhledávané řečníky. Uznání jeho činnosti potvrzuje Cena technologie roku 2000, The Smart Structures & Materials Product Implementation Award v roce 2002, Tibbetts Award v roce 2002 a zařazení mezi 100 nejlepších výsledků výzkumu a vývoje – R&D-100 v roce 2004.

Damon E. Schramm
President, člen představenstva

Pan Schramm působí jako hlavní právní poradce pro Lakes Entertainment, Inc., veřejně obchodovatelnou společnost na trhu NADAQ.

Jako bývalý partner uznávané americké právní kanceláře Gray Plant Mooty Mooty & Bennett poskytoval právní poradenství řadě klientů od multimiliardových společností, gigantů Fortune 500, po malé začínající firmy v mnoha obchodně právních otázkách.

V prestižním časopise Minnesota Law& Politics byl Damon Schramm uznán jako „Vycházející hvězda minesotského právního nebe“. Kromě toho je i úspěšným podnikatelem jako spoluzakladatel Venture capital fondu, společnosti pro financování realitních projektů, společnosti pro internetovou technologii a společnosti poskytující finanční služby.

Jeff Baumer
Vice President pro rozvoj nových podniků, člen představenstva

Pan Baumer přináší do projektů zkušenosti z oblasti podpory růstu malých podniků a vytváření obchodních strategií.

Například v roce 2001 přišel do soukromé softwarové společnosti s cílem dosáhnout rychlého růstu společnosti. Pod jeho vedením došlo k navýšení obratu společnosti postupně od 20 na 50%, získání dlouhodobých zakázek a vytvoření plánovaného postupu.

Za posledních 15 let pomáhal společnostem rozvinout technologické poradenství, řízení projektů, vývoj software, řízení v oblasti licencování a poskytování služeb ve vládním sektoru.

Mike Mosser
Člen představenstva

Pan Mosser je inženýr a manažer se zkušenostmi v oblasti vývoje a aplikace nových zpracovatelských technologií pro úpravu a těžbu nerostných surovin. Je uznáván pro své schopnosti ve vytváření týmů, výběru zaměstnanců, jejich zapojení do projektu a zavádění programů pro kontrolu jakosti, které se v konečných výsledcích projevují jak na morální úrovni, tak ve výkonnosti.

V letech 1972 – 2001 působil ve společnostech jako United States Steel Corporation, Republic Steel Corporation, Fairfax Mining Company, PTMI-Tenney Construction a mnoha dalších, kterým dopomohl k permanentnímu zvyšování produkce, kvality a dosahování finančních cílů.

Od roku 2001, pracuje jako Portfolio Manager v National Energy Technology Laboratory na americkém Ministerstvu energie.

Joseph C. Lawyer
Člen představenstva

Od roku 2000 působí jako místopředseda představenstva a ředitel Reunion Industries. Pan Lawyer opakovaně dokázal své manažerské a vůdčí schopnosti na nejvyšších postech významných amerických společností.

V letech 1986 a 2001 dosáhnul nárůstu ročního obratu Chatwins Group, Inc. na vice než 200 mil USD díky sérii akvizic a mnohonásobných kroků, které začaly pěti individuálními transakcemi. Společnost Chatwins přivedl k úspěšnému sloučení s Reunion v březnu 1999.

Od té doby pan Lawyer zastával funkci presidenta a ředitele až do května 2000.

Albert W. Winterman
Člen představenstva

Pan Winterman, Group Vice President, Automotive Refinish, BASF Corporation, má na svém kontě vice než 37 let zkušeností s řízením podniků.

Od roku 1998 řídí obchodní společnost s obratem 250 mil USD, která vyrábí laky pro automobilový průmysl a obdobné produkty. Kromě toho se podílí na vytváření marketingových řešení NAFTA (Severoamerická zóna volného obchodu), řešení kolizí a dopravních trzích. Pod jeho vedením se Automotive Refinish rozrostl na nejziskovější Strategickou obchodní jednotku v rámci BASF.

Pan Winterman má dalekosáhlé obchodní zkušenosti v Evropě, Asii a regionu NAFTA.

Tým České republiky

Aleš Michna
Výkonný vice president, člen představenstva

Pan Michna působí jako výkonný ředitel WPM Group s.r.o., kde je zodpovědný za růst této nové mezinárodní společnosti, která se zaměřuje na facility management and relokaci obchodních závodů.

Je mezinárodně uznávaným obchodním poradcem v řadě projektů týkajících se nemovitostí. Kromě toho je expertem v oblasti technologií, podílel se na založení Technologické divize společnosti Sawbac.

Pan Michna v minulosti zastával funkci předsedy správní rady Mezinárodního svazu telekomunikací v Ženevě a funkci náměstka na bývalém Federálním ministerstvu pro komunikace a spoje.

František Palič
Člen představenstva

Pan Palič je generálním ředitelem Strojexporta PTA, s.r.o., která podporuje vývoz českých produktů do zahraničí a pomáhá mezinárodním společnostem etablovat se v českém prostředí.

Pan Palič řadu let působil jako vedoucí stavebních a technologicky náročných projektů na Středním Východě, v Africe, Východní Asii, Indii a Vietmanu. Má neocenitelné zkušenosti v oblasti komplexních jednání s mezinárodními, národními a místními autoritami a podpoře společností.

V minulosti zastával funkci v Radě poradců na Ministerstvu zahraničního obchodu České Republiky, kde se specializoval na smluvní a ekonomické analýzy vládních projektů. Působil take jako místopředseda Česko-Arabské obchodní komory. Mluví anglicky, německy, rusky, chorvatsky, polsky a arabsky.

Petr Palička
Člen představenstva

Pan Palička pracuje jako výkonný ředitel společnosti Bovis Lend Lease, kde výborně uplatní své schopnosti stavebního inženýra na poli stavebního průmyslu s přirozeným talentem pro vedení a diplomacii.

Zde, po zdárném ukončení řady komplexních a důležitých projektů, vytvořil řadu úzkých vztahů s místními i mezinárodními klienty, kterými přispívá k rychlému rozrůstání pobočky BLL v Čechách i na Slovensku.

Pan Palička je členem Výkonné Rady Asociace pro zahraniční investice a je členem sboru pro stavebnictví a dopravu na ČVUT.

Lubomír Bokštefl
Člen představenstva

Pan Bokštefl nedávno nastoupil do funkce strategického ředitele společnosti poskytující telekomunikační služby, kde významně dokáže zhodnotit zkušenosti, které získal během svého předchozího působiště.

Od roku 1993 do roku 2005 pracoval pan Bokštefl jako Výkonný ředitel společnosti Lucent Technologies Czech Republic, s.r.o. Svou prací na telekomunikačních a vládních projektech významně přispěl k technologickému vývoji v zemi.

Mezi jinými zastával pan Bokštefl také funkci Vedoucího komise pro přípravu nového regulovaného prostředí, Vedoucího komise pro Světovou banku, EBRD and EIB financování oddělení českých a slovenských telekomunikační infrastruktury a Vedoucího týmu pro přípravu „Prvního telekomunikačního projektu“ pro rozvoj telekomunikační infrastruktury v České a Slovenské republice.

Před svým nástupem do Lucent pracoval jako náměstek na bývalém Federálním ministerstvu pro komunikace a spoje.

Ehud Kanfi
Člen představenstva

Pan Kanfi má zkušenosti takřka ze všech oblastí, které souvisejí s rozvojem trhu nemovitostí ve Střední Evropě a Israeli.

Kromě jeho neocenitelných znalostí trhu nemovitostí je pan Kanfi expert v oblasti budování úspěšných marketingových týmů, předvídání vývoje obchodu, rozpočtování, financování a využití lidských zdrojů.

Jeho schopnost zhodnotit problém a okamžitě najít a implementovat praktické řešení je velkým přínosem při hledání vhodných řešení pro naše klienty.